Dak- en Thuislozen en Bankslapers

Leger des Heils

www.legerdesheils.nl


Van de Straat

NACHTOPVANG VOOR DAK- EN THUISLOZE MENSEN

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.

Je hoeft je voor Van de Straat niet aan te melden. Je kunt binnenlopen bij onze nachtopvang. Je vindt Van de Straat via de politie en via de sociale dienst.


Aanmelden

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via

088 - 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl

Hier kunt u terecht voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren.


Locaties:

William Booth-huis (vrouwen)

Dunantstraat 44
3024 BD Rotterdam

010 - 244 91 26


Van de Straat

Bredestraat 13
3011 RB Rotterdam

010 - 240 03 60


De Meerpaal / LDO en het Roer

Carnissesingel 4-6
3084 NA Rotterdam

010 - 2930106


De Nieuwe Brug

Abram van Rijckevorselplein 48

3065SM Rotterdam

010 - 2021883


Nachtopvang Boot

Boompjeskade 20

3011 XE Rotterdam

Veldwerk en Soepbus Leger des Heils

www.legerdesheils.nl


Outreachend naar mensen die op straat leven en zorg mijden


Aanmelden

Het eerste contact leggen we zelf. Soms komen we met cliënten in contact via voorzieningen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg, de politie of sociale dienst. Is de cliënt toe aan een stap verder? Dan helpen wij met de vervolgstap en het eventueel verkrijgen van de juiste indicatie.


Heeft u vragen?

Het Bureau Trajectmanagement (BTM) is maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur bereikbaar via 088 - 06 55 111 en via btm.rzw@legerdesheils.nl.

Leger des Heils, Buurtsteunpunt Delfshaven

Spanjaardstraat 11

3025 TG Rotterdam


Gratis haar knippen: elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Maarten Tanis

m.tanis@legerdesheils.nl

010 - 425 02 55

Straatadvocaten - Basisberaad

www.basisberaad.nl


De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. Ze proberen te voorkomen dat iemand dakloos wordt, dan wel de dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. De straatadvocaten zijn rechtstreeks te bereiken, en hun dienstverlening is gratis. 

Kwadraad

www.kwadraad.nl


Hoe kan ik huisuitzetting voorkomen?

Heb je een dagvaarding gekregen van de deurwaarder om te verschijnen voor de kantonrechter? De kantonrechter kan besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden, waarna je je huis kunt worden uitgezet. De kantonrechter kan ook beslag laten leggen op je salaris of uitkering, op de inboedel van je huis of op je huurtoeslag. Een procedure bij de kantonrechter betekent bovendien extra kosten, die je zelf moet betalen. Probeer het dus niet zo ver te laten komen.

Miracle Messages

www.miraclemessages.org


Amerikaanse website

Everyone is someone’s somebody.


D.m.v. filmpjes proberen zij daklozen weer in contact te brengen met hun familie.

Kostendelersnorm in de bijstand

www.rijksoverheid.nl


De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm.

Netwerk Dak

www.netwerkdak.nl


Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt meer dan 150 inloophuizen, buurt- en straatpastoraat door heel Nederland. Samen werken we aan een samenleving waar ieder mens telt.

Stadloods

www.stadloods.nl


Niemand wil dak- en thuisloos worden. Toch zijn er mensen die door omstandigheden dak- en thuisloos worden. Voor deze groepen is er de Stadloods. Via deze site kan handige informatie gevonden worden.


Praktische informatie zoals waar je gratis kunt eten of waterpunten kunt vinden en nog veel meer.

Timon

www.timon.nl


WoonStart voor (dakloze) jongeren

• Ben je +/- 17,5 jaar of ouder en heb je geen vaste woonplek?

• Heb je meerdere problemen waardoor je bent vastgelopen?

• En wil je graag hulp om uit deze situatie te komen?


Dan is WoonStart misschien iets voor jou. Je krijgt ambulante woonbegeleiding in de eigen thuissituatie, of bij wonen in een kamer of appartementje via Timon. We helpen je om op eigen benen te staan.

CVD van-crisis-naar-hulp

www.cvd.nl


Help, ik heb vanavond geen slaapplek!Met de stappen op deze website kun je opvang en hulp krijgen

Gemeente: Dak- of Thuisloos

www.rotterdam.nl/wonen-leven/dak-of-thuisloos


Bent u (bijna) dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht bij de gemeente. 

Ook wanneer u psychische en/of andere problemen heeft. U kunt hier lezen wat de gemeente voor u kan betekenen.


U wilt (weer) zelfstandig wonen. Maar u heeft problemen met uw inkomen, huishouden of sociale contacten. Kan niemand in uw omgeving u helpen? Dan kunt u bij de gemeente aankloppen.

Centraal Onthaal - Volwassenen


Adres Centraal Onthaal·

Binnenrotte 158,Rotterdam· Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 11.30 uur · Telefoon: 14 010


Wanneer u dakloos bent, kunt u zich melden bij Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam.

Kijk voor de regels per leeftijd op de  website van de Gemeente Rotterdam

Dak- en thuislozen en de bijstand


Welke regels gelden er voor dak- en thuislozen in de bijstand?

Om recht te hebben op bijstand heeft u als dak- en thuisloze een briefadres nodig. Deze kunt u aanvragen.


Thuisloos en bijstand

Heeft u als thuisloze wel een briefadres of krijgt u tijdelijke (maatschappelijke) opvang? Dan kunt u bijstand aanvragen in uw eigen gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie over bijstand krijgen.

Dakloos en bijstand

Bent u dakloos en wilt u bijstand aanvragen? Dan heeft u een briefadres nodig. Hiervoor kunt u terecht bij een aantal gemeenten. Dit zijn centrumgemeenten. 

U bent dakloos als:

  • u geen adres heeft, en
  • u geen postadres (briefadres) heeft, en
  • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.

Een centrumgemeente kan u ook vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Stichting ROS


Stichting ROS steunt ongedocumenteerde Rotterdammers: migranten zonder verblijfsvergunning, afgewezen asielzoekers en staatlozen.


Ongedocumenteerd en opvang nodig? vreemdelingenloketMO@rotterdam.nl
Spreekuur: maandag en donderdag 14.00-16.00 Rechthuislaan 52.

Nico Adriaans Stichting


Laagdrempelige opvangvoorzieningen onder zoals de dag- nacht- en winteropvang, de Huiskamer, gebruikersruimten en medische dienst.


De aanmeld- en opstaplocatie is de Vijverhofstraat 35, 3032 SB Rotterdam. Mensen worden vanaf 18.00 uur vervoerdtussen de opstaplocatie en de opvanglocatie en worden in de ochtend teruggebracht naar het centrum van Rotterdam.

Woonnet Rijnmond

www.woonnetrijnmond.nl


Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op de andere woningzoekenden.

Urgentie is voor noodgevallen. Een woningzoekende met urgentie wordt snel aan een andere woning geholpen in de stadsregio Rotterdam. 


Om urgentie te krijgen, moet er echt sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld een echtscheiding, leukere buurt of te kleine woning. Maar om bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld, plotselinge inkomstendaling of bedreiging waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven.


Aanvraagformulier via dezewebsite: www.suwr.nl

Stichting Ontmoeting

www.ontmoeting.org


Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen.

Door gebruik te maken van ons hulpverleningsaanbod kunnen onze cliënten hun leven een nieuwe wending geven.

Diverse locaties in Rotterdam, zie de website.

Basis Bankrekening

www.basisbankrekening.nl


Zonder betaalrekening kunt u geen inkomsten als loon, pensioen, uitkering en/of toeslagen ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet pinnen bij verkooppunten en geen rekeningen betalen. Kortom, zonder betaalrekening is het onmogelijk om aan het hedendaagse betalingsverkeer deel te nemen.


Een basisbankrekening is een betaalrekening waar iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een betaalrekening voor iedereen.


Diverse organisaties kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een basisbankrekening, zie de website

Waar kun je in de buurt naar het toilet?

www.hogenood.nl 


Download de app!

Valente

www.valente.nl


Branchevereniging voor participatie, begeleidingen veilige opvang


Valente publiceert ‘Begeleiding in Geld’, een gratis e-learning voor de financiële educatie van begeleiders in de MO/VO/BW, zorgprofessionals, wijkteammedewerkers en íedereen die meer over de onderwerpen stress, schulden en sparen te weten wil komen.

Stichting Ontmoeting

www.ontmoeting.nl/locaties/rotterdam


In Rotterdam biedt Ontmoeting verschillende vormen van hulpverlening. Van ambulante begeleiding en werktrajectbegeleiding tot aan veldwerk en een inloophuis. We begrijpen dat het leven soms onverwachte uitdagingen met zich meebrengt. Onze missie is: een plek bieden waar mensen zich thuis voelen, gezien worden en waar zij zich kunnen ontwikkelen. Waarbij mensen in een kwetsbare positie in hun kracht gezet worden en weer meedoen in de maatschappij.

De Pauluskerk

www.pauluskerkrotterdam.nl


Medisch spreekuur

Heb je medische hulp nodig maar ben je niet verzekerd bijvoorbeeld omdat je niet over geldige verblijfspapieren beschikt? Heb je geen geld om naar een dokter te gaan? Dan kun je gebruik maken van de medische dienst in de Pauluskerk.


De medische zorg in de Pauluskerk is bestemd voor mensen die om diverse redenen problemen ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige.


De artsen zien mensen uitsluitend op afspraak tel. (010) 413 56 00. U kunt een afspraak maken op maandag en donderdag tussen 9:30 u – 10:30 u. Voor uitslagen kunt u bellen op maandag en donderdag tussen 12.00 u -13.00 u.

Schema van de diverse artsen staat op de website.


Maatschappelijk spreekuur

Het maatschappelijk werk helpt bij alle acute vragen. Bijvoorbeeld als een uitkering niet lukt, of als u schuldsanering nodig hebt. We helpen ook in het contact met gemeente of zorg- en hulporganisaties of bijvoorbeeld met juridische bijstand. We zien mensen alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken, gaat u dan naar  de mensen van de welkomstbalie van de Pauluskerk.


Mirjam Hoeksema, elke dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.


Juridisch spreekuur

Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is advocaat Mr. P.J. de Bruin aanwezig voor al uw juridische vragen. U hoeft geen afspraak tem maken. Dit betreft een inloop spreekuur.


Eethuis

Elke maandag tot en met vrijdag is er een Eethuis in de Pauluskerk: een gezonde, gezamenlijke maaltijd voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken. We serveren een voorgerechtje, een hoofdmaaltijd, een toetje en koffie en thee na afloop. De maaltijd begint gezamenlijk, om 17:00 uur. Kosten:

€ 1,-per persoon.

Daklozen zorgkaart van Doctors for Homeless www.doctorsforhomeless.nl


Er is geconstateerd dat er weinig informatie bekend is over waar hulporganisaties voor daklozen te vinden zijn. Wij hebben daarom alle nodige informatie per kerngemeente voor u verzameld in een interactieve kaart: de Daklozen zorgkaart.

U kunt hier adresgegevens vinden van alle beschikbare zorginstanties in uw gemeente.

NSG Nederlandse Straatdokters Groep

www.straatdokter.nl


De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG)


Een aantal van de doelen:

Optreden als aanspreekpunt, vraagbaak en adviseur voor sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen.


Stimuleren van aandacht voor dak- en thuislozen.


Bundeling van krachten in geval politieke aandacht nodig is.


Onverzekerde patiënten

De zorg voor onverzekerde patiënten komt weliswaar voor vergoeding in aanmerking, maar de regels zijn te ingewikkeld en bovendien slecht bekend. Daarom hebben de verenigde Straatdokters een protocol opgesteld
dat zorgprofessionals en andere betrokkenen duidelijkheid en houvast kan bieden.

Straattandarts

www.straattandarts010.nl


Didi Wittekoek heeft iedere donderdagmiddag spreekuur heeft in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waarbij zij daklozen behandelt die worden aangemeld door het CVB (“sociale zaken“). 


Pijnklachten van het gebit behoren tot de top 3 meest voorkomende lichamelijke problemen bij dak- en thuislozen.

De Straatkapper/Humanitas

www.destraatkapper.nl


Op 20 januari 2024 heeft er een groot benefietevenement plaats gevonden om geld in te zamelen voor een kappersbus .

De Straatkapper bezorgt mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of mensen in financiële nood een gratis knipbeurt . Deze bus gaat er zo snel mogelijk komen.

Nu is het al wel mogelijk om een gratis knipbeurt en een kopje thee of koffie te krijgen op deze locatie:

Humanitas Steenplaat.

Persoonshaven 650, 3071 CL Rotterdam

info@destraatkapper.nl

06 - 23 07 31 51

Mara Projecten

www.maraprojecten.nl


OPstap geeft thuisloze jongeren weer een gevoel van thuis zijn. Samen met een groep vrijwilligers organiseren we iedere maandag allerlei sportieve en culturele activiteiten of uitgebreide lunches. Bij OPstap zien en benaderen we deze jongeren niet als ‘een probleem’, maar als gelijkwaardige mensen die veel pech hebben gehad in het begin van hun leven. Door wekelijks leuke dingen met elkaar te beleven ontstaan er contacten waar de jongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken. Daarnaast bieden de activiteiten een beetje afleiding waarbij ze even niet hoeven te denken aan al hun problemen.


Wil je meer weten?
Wil je meer weten, stage lopen of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Anna Boukema.

E: anna@maraprojecten.nl,

T: 0681897259

Opvangatlas

www.opvangatlas.nl


Vind zorg / hulp

Op de Opvangatlas kunt u hulp zoeken

  • als u dakloos bent of wordt
  • als u na vertrek uit een instelling/gevangenis hulp nodig heeft
  • als u zich thuis niet veilig meer voelt
  • of als u (seksueel) wordt uitgebuit.


Tour door Utrecht verzorgt door daklozen

www.izi.travel/de


Een tour door Utrecht met verhalen van Daklozen in de Domstad.

Maaszicht

www.maaszicht.nl


Maaszicht biedt zorg en begeleiding aan jongeren van 17 tot 23 jaar op de Kleiweg 314 in Rotterdam. Je kunt bij Maaszicht komen wonen als je zonder (veilig) dak boven je hoofd bent en nog andere problemen hebt. Je krijgt een eigen kamer, iedere dag wordt er vers voor je gekookt en Maaszicht helpt je verder bij problemen bij het regelen van bijvoorbeeld dagbesteding, persoonlijke problemen en financiën.

In het nieuws

Valente

www.valente.nl


Dakloosheid in Nederland: niet schatten, maar tellen.

De nieuwste CBS schatting van het aantal dakloze mensen laat zien dat bijna 31.000 mensen in Nederland dakloos waren op 1 januari 2023. Een jaar eerder schatte het CBS dat het om ruim 26.000 mensen ging. De CBS schatting weerspiegelt niet de werkelijkheid omdat mensen onder de 18 en boven de 65 ontbreken, zoals het CBS ook aangeeft.

6-3-2024 NAS Rotterdam.nl

Interview met wethouder Ronald Buijt

www.nasrotterdam.nl


In een nieuw actieplan om overlastgevende daklozen aan te pakken, haalt zorgwethouder Ronald Buijt iedereen van straat, dus ook mensen uit Oost-Europa die niet ‘rechthebbend’ zijn. “Bij aankomst in Nederland kun je de eerste drie maanden niet naar de opvang, maar daarna krijg je de keuze om hulp te accepteren. Doe je dat niet, dan zitten we je op de huid en kun je het land uitgezet worden”, zegt de wethouder in deNAS-videopodcast ‘Verschilmakers in de zorg’ die je hieronder kunt bekijken.


Voor mensen die wél hulp willen, heeft Buijt 60 bedden gereserveerd aan de Volkelstraat, op de plek waar de NAS nu de winteropvang organiseert. “De NAS heeft hier in de loop der jaren veel ervaring mee opgedaan en doet dat uitstekend”, zegt de Leefbaar-politicus.


Bekijk het filmpje en lees het gehele interview op de website van NAS.

WNL bericht van 22 januari 2024

www.wnl.tv


‘Code rood’ in Nederlandse daklozenopvang: ‘Dringend meer inspanning nodig’

De vier grootste gemeenten van het land, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) willen extra financiële steun van het Rijk om meer opvangplekken voor daklozen op te zetten.


Sociale Vraagstukken

https://www.socialevraagstukken.nl


Dakloosheid van vrouwen blijft onderbelicht


Het CBS telde in 2019 bijna 40.000 dak- en thuislozen, van wie 11 procent – 4400 – vrouw. Dakloosheid lijkt dus vooral een probleem van mannen. Maar: door de huidige benadering, zowel wat betreft definiëring als aanpak en preventie, blijft de situatie van dak- en thuisloze vrouwen onderbelicht. We zijn toe aan een meer gender-sensitieve benadering.

Vers Beton

www.versbeton.nl


Dakloosheid onder Rotterdamse jongeren neemt toe, maar niemand weet precies waarom.


Steeds meer jongeren in Rotterdam raakten de afgelopen jaren dakloos. Vers Beton en OPEN Rotterdam starten daarom in samenwerking met onderzoeksplatform Argos een onderzoek: waar gaat het mis?

Nieuws Rijksoverheid


10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen.


Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen.


Eerder werd al bekend dat er €200 miljoen beschikbaar is voor de begeleiding van dak- en thuisloze mensen. 

Zonaluma

www.zonaluma.nl/Daklozen


Fotograaf Peter van Beek portretteerde in co-creatie met Thamar Kemperman, programma-coördinator Kunst en Cultuur, en studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam bezoekers van de Pauluskerk. Mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Zij hebben geen sociale rechten en mogen bijvoorbeeld niet werken, of zich voor een woning inschrijven. Door alles wat zij hebben meegemaakt, dragen zij echter een schat aan wijsheid, levenservaring en veerkracht met zich mee.

Netwerken

ROSA

www.rosarotterdam.nl


Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Een website met veel informatie, het laatste nieuws en een goede nieuwsbrief.

Netwerk Dak

www.netwerkdak.nl


De 110 bij Netwerk DAK aangesloten organisaties – met in totaal 150 inloophuizen – hebben allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en een open dialogische houding.


Veel informatie en ondersteuning dak- en thuislozen.

Zwerfjongeren

www.zwerfjongeren.nl


Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Alliantie Tante Sjaar

www.alliantie-tantesjaar.nl


Alliantie Tante Sjaar

Veertien Rotterdamse zorgorganisaties hebben zich verenigd in de “Alliantie Tante Sjaar”. De alliantie zet zich dagelijks in voor een leefbare en veerkrachtige stad waarin iedereen meedoet.