Week van het geld

27 maart t/m 31 maart 2023


Het thema van de Week van het geld 2023 is: Bedwing de bling! Een thema dat draait om financiële verleidingen (‘bling’) en hoe hiermee om te gaan. Want wat lonkt en blinkt er toch een hoop voor onze jeugd.

Aan de slag met armoede

www.aandeslagmetarmoede.nl


IN DE KLAS AAN DE SLAG MET ARMOEDE

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per schoolklas op in armoede. Uit gesprekken met kinderen en ouders die op of onder de armoedegrens leven, blijkt dat armoede geregeld gepaard gaat met sociale uitsluiting. Uit schaamte zwijgen kinderen vaak over hun situatie. Ook hebben ze regelmatig het gevoel er niet bij te horen. Hoog tijd om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken in de klas. Om zo elkaar te helpen. Het lespakket Aan de slag met armoede geeft hier handvatten voor.

Spaarwijs


Beschrijving leermiddel

Deze lessenserie, bestaande uit 8 lessen, is speciaal ontwikkeld voor het vmbo. In het materiaal ligt de nadruk op praktische opdrachten, die gerelateerd zijn aan onderwerpen in de echte wereld. Er is veel ruimte voor reflectie en discussie.


Per les is er een PowerPoint te downloaden.

www.meermuziekindeklas.nl


Gun ieder kind het effect van muziek

Muziek maken is niet alleen heel leuk, het zorgt ook voor een creatieve uitdaging, ontspanning en verbondenheid. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken. Maar op veel scholen is er nauwelijks tijd en ruimte voor muziek. Dat moet veranderen. Samen zorgen we voor extra vakleerkrachten, workshops en middelen om muziek te kunnen maken. Voor ieder kind muziek in de klas.

Schoolmaaltijden

www.schoolmaaltijden.nl


Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Daarom werkt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis aan een programma voor eten op school. Dit programma heet Schoolmaaltijden. Het doel is dat in 2023 zoveel mogelijk leerlingen met een volle buik in de klas zitten, zodat ze vol energie de lessen kunnen volgen.

NIBUD voor scholieren

www.scholieren.nibud.nl


(Gratis) materialen (voor docenten)


Financiële educatie in de klas

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, dat later ook beter kunnen. Het Nibud vindt het daarom belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld, zodat zij later niet te maken krijgen met financiële problemen.

Stichting Jarige Job, Educatieprogramma

www.stichtingjarigejob.nl


Speciaal voor basisscholen heeft Jarige Job een educatieprogramma samengesteld in samenwerking met Blink Uitgevers. Op een laagdrempelige manier wordt het onderwerp armoede in de klas bespreekbaar gemaakt.


Moneyways

www.moneyways.nl


MoneyWays is het landelijke armoede- en schuldenpreventie programma voor jongeren in Nederland.


Diverse lessen voor docenten beschikbaar.

Omgaan met armoede op scholen

www.hanze.nl


www.rijksoverheid.nl


Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Scholen kunnen deze armoede niet oplossen, maar ze kunnen gezinnen in armoede wel helpen. De handreiking is te downloaden op de websites.

Kansarmoede


‘Kansarmoede’ is een reeks die scholen en leraren helpt om kansarme leerlingen te ontdekken én erkennen op school. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experten aan het woord. (Belgische website)

Klasse (België)

www.klasse.be


12 brillen om naar kinderarmoede te kijken.

In de boekentas van Sarah zit vaak een lege brooddoos, maar het meisje draagt wel de nieuwste K3-schoenen. Hoe kijk jij naar haar armoede? Jouw bril bepaalt welk probleem je ziet en wat een mogelijke oplossing is. (voor docenten)

De Volksbank


Eurowijs bestaat sinds 2013 en inmiddels gebruikt bijna een op de drie basisscholen in Nederland het Eurowijs lesmateriaal. Per jaar leert de Volksbank zo’n 200.000 kinderen slim omgaan met geld. 


Gratis voor basisscholen.

Zie ook dit Youtubefilmpje:

113 hulplijn

www.113.nl


Wat kan je doen als je cliënt, klant, leerling of werknemer het leven niet meer ziet zitten?

  • Doe de gratis online training
  • Stel je vraag aan de overleg- en advieslijn
  • GGZ professionals: behandelen suïcidaliteit


0900 - 0113

Armoedeplaform Delfshaven 

www.armoedeplatformdelfshaven.nl


Augustus 2019

Een onderzoek naar kinderen in armoede onder 21 basisscholen in Delfshaven.

Download hier als pdf.

Geldlessen

www.geldlessen.nl


Op deze website vind je veel lesmateriaal over leren omgaan met geld. We bieden lesmateriaal aan voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voor het mbo.