Subsidieregelingen voor particulieren

Stichting Jarige Job

www.stichtingjarigejob.nl


Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Wij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

kinderen tussen 4 en 12 jaar.


Aanvraag door ouders of hulpverlenersKinderhulp

www.kinderhulp.nl


Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2 à 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Het samenwerkingsverband Sam&, waar Kinderhulp deel van uitmaakt, springt bij voor deze kinderen.


Voor kinderen van 0 – 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen.

Aanvraag door ouders of hulpverleners.

Kinderpostzegels

www.kinderpostzegels.nl


Kinderpostzegels geeft jongeren de kans om actief betrokken te zijn bij hun eigen leefomgeving en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Om dit te realiseren stellen we geld beschikbaar aan jongeren die een dergelijke activiteit opzetten en uitvoeren.


Jullie zijn met minimaal drie jongeren en zijn tussen de 15 en 22 jaar.

Stichting Anders

www.stichtinganders.nl


De hulpvrager is woonachtig in de regio Rotterdam Noord, Delfshaven of Kralingen-Crooswijk.


Stichting ANDERS wil als brug fungeren tussen ondernemend Nederland en mensen in de samenleving die ondersteuning zoeken van professionals. Het is onze uitdaging om jouw hulpvraag in contact te brengen met iemand die daar graag bij wil helpen. Bij ANDERS geloven dat geven rijk maakt. Niet in financieel opzicht, maar omdat het mensen verrijkt wanneer we elkaar het beste van onszelf kunnen geven.

Word jij geholpen dan help je daarna weer iemand anders, pay it forward.


Bekijk ook dit filmpje met uitleg!

Scholingsvouchers


Rotterdammers die zich willen omscholen, herscholen of bijscholen naar werk waar veel vraag naar is, kunnen met de Rotterdamse scholingsvoucher voor maximaal € 2.500 een vergoeding krijgen.

Uitgestelde Kinderfeestjes

www.uitgesteldekinderfeestjes.nl


Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en organiseren voor kwetsbare kinderen (tussen 6 en 12 jaar, vanaf groep 3) die langdurig in armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren. 


Ouders kunnen dit samen met een hulp- of zorgverlener aanvragen

Meedoen in Rotterdam

www.meedoeninrotterdam.nl


Ieder kind moet meedoen! 


Wat kunt u aanvragen:
- fiets

- Chromebook

- vergoeding

schoolreis/kamp

- vergoeding zwemles

- sportcontributie

- cultuurlessen

 

Voorwaarden:

- Woonachtig in Rotterdam

- Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

- Nettoinkomen max:
  € 1600 voor 1-oudergezin
  € 1800 voor 2 oudergezin

of toegelaten tot schuldsanering

 

Hoe aan te vragen?

Kijk op onze website onder het kopje ‘ouders’ hoe u dit kunt aanvragen.

Ook vindt u hier ons actuele beleid.

Kinderpostzegels

www.kinderpostzegels.nl


Een eigen kamer voor een pleegkind.

Bestandsgezinnen met een pleegkind, die een of meerdere nieuwe pleegkinderen willen opvangen.

Opzoomermee

www.opzoomermee.nl


Rotterdammers hebben vaak goede ideeën voor hun straat, buurt of wijk. Ideeën waarvoor men ook zelf de handen uit de mouwen wil steken. 


Naast de bewonersinitiatieven is er ook Lief en Leed:

Straten krijgen een Lief & Leedpotje van 150 euro waarmee ze gedurende het jaar attenties kunnen aanschaffen voor bijzondere

gebeurtenissen

in de straat.


info@opzoomermee.nl

010 - 213 10 55

www.ikbengeweldig.nl


Heb jij een leuk plan en ben jij niet ouder dan 24 jaar?

Vertel ons over jouw geweldige plan. Wij zijn er voor de support. Voor de tips en tricks, het laatste zetje, dat beetje geld.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

www.jeugdfondssportencultuur.nl


Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

kinderen tussen de 0 en 18 jaar.


Aanvraag door de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam

Jeugdfonds Sabrina

www.jeugdfondssabrina.nl


De stichting stelt zich ten doel kinderen en jongvolwassenen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of sociaal-maatschappelijke beperkingen in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden door middel van financiële steun in de gelegenheid te stellen zich verder te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.


Aanvragen door individuele personen dienen altijd vergezeld te gaan

door een ondersteunende verklaring van een betrokken instantie, zoals school, vereniging, instelling.

Samen voor alle kinderen

www.samenvoorallekinderen.nl


Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, klik dan op onderstaande knoppen om alle kinderen mee te laten doen. 


Aanvraag door ouders of hulpverlener.

Niet voor jezelf

www.nietvoorjezelf.nl


'Niet voor Jezelf' daagt u uit om te protesteren tegen onrechtvaardige behandeling van onze medemensen. Groepen (minstens 2 a 3 personen) die een activiteit opzetten waarmee zij een betere positie willen bewerkstelligen voor mensen aan de arme kant van Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage.

Stichting-het-heilige-geest-huis


Hulpverlening aan armlastige en hulpbehoevende ouderen in Rotterdam en omgeving, bij voorkeur mannen van 55 jaar en ouder.


Aanvraag door hulpverlener, stichting, individuen, gezinnen.

De Haëlla Stichting

www.haella.nl


De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen.


Aanvraag door stichtingen maar ook door groepjes van minimaal 5 mensen die ondersteuning aan een groep mensen willen geven. 

De Jongeren Bijdrage Regeling (JBR)

www.jongerenbijdrageregeling.nl


De JongerenBijdrageRegeling (JBR) is een fonds dat een bijdrage levert aan jongerenprojecten in Rotterdam. Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 27 jaar kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor hun project of evenement.


Alle projecten die door en voor jongeren worden georganiseerd in Rotterdam komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €2.000,-. 

Tijdelijk niet online: kijk ook hier!

Stichting Kindertehuizen Rotterdam


Dit Fonds wil met name kinderen uit achterstandswijken op diverse manieren financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld op sportief gebied, maar ook via bepaalde projecten bij scholen of instellingen die financiële steun ontberen.


Aanvraag door individuen/gezinnen, onderwijsinstelling, stichting of vereniging.

Kinderen van de Voedselbank

www.kinderenvandevoedselbank.nl


Stichting kinderen van de voedselbank geeft als enige stichting in Nederland kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. (Ook verjaardagspakketten)

Aanvraag door ouders die ingeschreven staan bij de voedselbank.

Hulpverleners hebben nog meer mogelijkheden om subsidie voor jou aan te vragen. Je kunt hiervoor terecht bij jouw contactpersoon.