Stichting Jarige Job

www.stichtingjarigejob.nl


Stichting Jarige Job trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Wij geven geen geld, maar een verjaardagsbox vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau.

kinderen tussen 4 en 12 jaar.


Aanvraag door ouders of hulpverleners

Kinderen

Stichting Kinderfeest

www.stichtingkinderfeest.nl


Wat doen wij voor de jarige?

Voor kinderen tussen de vijf en twaalf jaar organiseren wij kinderfeestjes. Een gezellige middag met taart, een cadeautje en leuke activiteiten.


Naast de kinderfeestjes kun je ook een pretpakket aanvragen.

Het pretpakket is een pakket boordevol leuke spullen dat voor de verjaardag bij de aangemelde jarige thuisbezorgd wordt. Zo krijgen we toch die glimlach op het gezicht en blijft het een feestje om jarig te zijn.


Aanvraag door hulpverleners.

St. Bekker La Bastide Fonds


De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds geeft financiële steun aan individuele personen die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt - de zogenaamde sociale aanvragen - en personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben - de zogenaamde studieaanvragen.


Aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk.

Stichting Kokai

www.stichtingkokai.nl


Stichting Kokai biedt financiële ondersteuning aan gezinnen om, bijvoorbeeld, de kosten te dekken voor vertaalwerkzaamheden die nodig zijn voor gezinshereniging en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door overheidsinstellingen of andere organisaties. 

Meedoen in Rotterdam

www.leergeld.nl


Kinderen van 4 t/m 18 jaar weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen.


In Rotterdam verzorgt stichting Meedoen de aanvragen:

www.meedoeninrotterdam.nl

Robeco Foundation

www.robeco.com


De Robeco Foundation is opgericht met het doel om kinderen gelijke kansen op een goede toekomst te bieden. Het oogmerk van de stichting is investeren in talentontwikkeling van kinderen via het onderwijs.

De Robeco Foundation ondersteunt projecten die een positief effect hebben op de lokale gemeenschap.


Aanvraag door scholen.

Uitgestelde Kinderfeestjes

www.uitgesteldekinderfeestjes.nl


Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en organiseren voor kwetsbare kinderen (tussen 6 en 12 jaar, vanaf groep 3) die langdurig in armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren. 


Ouders kunnen dit samen met een hulp- of zorgverlener aanvragen

Jeugdfonds Sport en Cultuur

www.jeugdfondssportencultuur.nl


Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

kinderen tussen de 0 en 18 jaar.


Aanvraag door de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam

Nu uitgebreid met herhaalaanvraag!

De Fietsenbank


Bewoners woonachtig in stadsdeel Feijenoord, waar fietsgebruik en fietsbezit het laagst is in Nederland, kunnen een fiets krijgen van De Fietsenbank.


Aanvraag via hulpverlener. 

Zie ook deze link.

Jeugd Educatiefonds

www.jeugdeducatiefonds.nl


Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.


Aanvraag door scholen.

Kinderzwerfboek Station

www.kinderzwerfboek.nl


Start een KinderzwerfboekStation!

Een KinderzwerfboekStation starten is eenvoudig en goedkoop.  Download de werktekening en bestel de flyers via de website.Mist u nog een fonds of organisatie?

Staat uw organisatie niet vermeld?

Neem contact met ons op!

Stichting Sintvoorieder1

www.sintvoorieder1.nl


Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in armoede opgroeien een sinterklaaskado te geven. Want ieder kind verdient een kado op 5 december!

kinderen tussen de 0 en 18 jaar


Om de Sinterklaas kadootjes bij de kinderen te krijgen werkt Sintvoorieder1 nauw samen met de lokale Voedselbanken, Centrum Jeugd & Gezin, School Maatschappelijke Werk, Leger des Heils, gemeenten en overige instanties.

Stichting Babyspullen

www.stichtingbabyspullen.nl


We zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken we via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.


Voor baby's, aanvraag door hulpverlener

Samen voor alle kinderen

www.samenvoorallekinderen.nl


Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, klik dan op onderstaande knoppen om alle kinderen mee te laten doen. 


Aanvraag door ouders of hulpverlener.

Jeugdfonds Sabrina

www.jeugdfondssabrina.nl


De stichting stelt zich ten doel kinderen en jongvolwassenen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of sociaal-maatschappelijke beperkingen in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden door middel van financiële steun in de gelegenheid te stellen zich verder te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.


Aanvragen door individuele personen dienen altijd vergezeld te gaan

door een ondersteunende verklaring van een betrokken instantie, zoals school, vereniging, instelling.

De Jongeren Bijdrage Regeling (JBR)

jongerenbijdrageregeling.nl


Tijdelijk niet online

De JongerenBijdrageRegeling (JBR) is een fonds dat een bijdrage levert aan jongerenprojecten in Rotterdam. Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 27 jaar kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor hun project of evenement.


Alle projecten die door en voor jongeren worden georganiseerd in Rotterdam komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal €2.000,-. 

St. Kindermoederfonds

www.tienermoederfonds.nl


Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet.

Actie Pepernoot

www.kinderhulp.nl/actie-pepernoot


Met Actie Pepernoot willen wij zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien tóch een cadeautje krijgen op pakjesavond.


Via maatschappelijke organisaties, die bij ons een aanvraag voor een kind indienen, krijgen hun ouders een cadeaubon om een prachtig cadeau voor Sinterklaas uit te zoeken.

ANWB Fietsplan

www.anwb.nl


ANWB vindt dat elk kind recht heeft op een fiets. Zonder fiets kan een kind niet meedoen aan sociale activiteiten, uitjes en schoolactiviteiten. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en dankzij onze grote achterban van 4 miljoen leden kunnen wij zorgen voor een fiets voor deze kwetsbare groep kinderen.

Kinderen tussen de 8 en 18 jaar die onder de armoedegrens leven.


Scholen en professionals van een maatschappelijke organisatie kunnen een kind aanmelden via het formulier op de site van ANWB.

Stichting Kindertehuizen Rotterdam


Dit Fonds wil met name kinderen uit achterstandswijken op diverse manieren financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld op sportief gebied, maar ook via bepaalde projecten bij scholen of instellingen die financiële steun ontberen.


Aanvraag door individuen/gezinnen, onderwijsinstelling, stichting of vereniging.

Stichting Kinderarmoede

www.stichting-kinderarmoede.nl


Haal samen met ons de armoede uit het kind, voor een zorgeloze kindertijd en toekomst.


Het doel van Stichting Kinderarmoede in Nederland is om deze kinderen te helpen, wat vaak gebeurt in samenwerking met gemeentes, voedselbanken, scholen, Leger des Heils, etc.


Naast aanvragen zijn er lespakketten voor scholen.

Jan van der Pouw Kraanfonds

www.janvanderpouwkraanfonds.nl


Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of anderszins zoals vermeld in de statuten, die tot doel hebben het welzijn van kinderen (zowel medisch als op ander gebied) te verbeteren. Deze instellingen kunnen werkzaam zijn op lokaal, regionaal, nationaal en/of internationaal gebied.

Kinderhulp

www.kinderhulp.nl


Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2 à 3 kinderen per klas! Dat is heel erg veel. Het samenwerkingsverband Sam&, waar Kinderhulp deel van uitmaakt, springt bij voor deze kinderen.


Voor kinderen van 0 – 21 jaar die opgroeien in armere gezinnen.

Aanvraag door ouders of hulpverleners.

Gezondheid en Handicap

T-Fonds

www.tfonds.org


Het T-Fonds geeft financiële ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of beperking die in een moeilijke financiële situatie verkeren en zelf niet de aanpassing of inrichting van de woning of een passende vervoersoplossing kunnen bekostigen, ook niet na het gebruikmaken van voorliggende voorzieningen.


Aanvraag door professionele hulpverlener, zie website

Terberg Foundation

www.terbergfoundation.nl


Samen werken aan een beter leven.  De te ondersteunen projecten hebben betrekking op de volgende deelgebieden: welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg. Deze projecten zijn ten gunste van de volgende hulpbehoevenden: mensen met een beperking, ouderen en/of mensen die door omstandigheden in een kansarme situatie terecht zijn gekomen. 

Van Heumen - de Sitter Stichting

www.vanheumendesitter.nl


De Van Heumen - de Sitter Stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.


Aanvraag door professionele hulpverlener.

Het Bluyssen Fonds

www.bluyssenfonds.nl


Het Bluyssen Fonds biedt financiële hulp aan individuele gehandicapten voor een harmonisch samenleven met de omgeving of de sociale ontwikkeling van het individu.


Aanvraag door professionele hulpverlener.Financiële ondersteuning

Oranjefonds

www.oranjefonds.nl


Een samenleving waarin niemand er alleen voor staat, doe je mee?

Onze algemene bijdragen variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van het project. Hogere bedragen zijn in sommige gevallen mogelijk. Algemene aanvragen kunnen op elk moment van het jaar worden ingediend en organisaties kunnen meerdere keren een aanvraag doen. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage? Doe eerst onze projectcheck. 


Ieder jaar ook van het Oranjefonds: NLDoet!

Kansfonds

www.kansfonds.nl


Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Stichting Vincentius Rotterdam

www.vincentiusrotterdam.nl


Stichting Vincentius Rotterdam exploiteert thans een monumentaal opvanghuis en ondersteunt en initieert maatschappelijke hulpverlening aan mensen/gezinnen in de Rotterdamse samenleving die hulpbehoeftigen zijn. Ging dit tot voor kort nog via een rechtstreeks cliëntencontact, tegenwoordig loopt dit via instellingen waarnaar wordt doorverwezen. 

Fonds SDBL

www.fondsdbl.nl


De stichting stelt zich ten doel financiële hulp te verlenen 'aan personen of gezinnen, die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben'. Dit betekent dat mensen die door omstandigheden in (grote) financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, in aanmerking kunnen komen voor financiële hulp. Ook instellingen die deze doelgroep helpen door opvang begeleiding of ondersteuning en die zich richten op de regio Rijnmond, kunnen voor een financiële bijdrage een beroep doen op de stichting. Leeftijd 18-120 jaar, niet voor kinderen.


De aanvraag moet gedaan worden door een professionele non-profit organisatie.

Citylab010

www.citylab010.nl


CITYLAB010 ONDERSTEUNT EN STIMULEERT DE ENERGIE VAN AMBITIEUZE STADSDROMERS, ZODAT HUN DROMEN VOOR EN IN ROTTERDAM REALITEIT WORDEN.

Pay it Forward

www.pifworld.com/nl


Pay it Forward

Kom in actie voor een betere wereld!


Persoonlijke pagina met de mogelijkheid een actie aan te maken voor gratis crowdfunding of de opzet van een evenement.

Linda Foundation

www.lindafoundation.nl


Hulpverleners kunnen zich registreren als intermediair van LINDA.foundation.  

Als intermediair kunnen zij cliënten – gezinnen die in armoede leven – eenmalig in aanmerking laten komen voor een steuntje in de rug. 

Volkskracht

www.volkskracht.nl


Het verlenen van financiële steun aan instellingen (niet-natuurlijke personen) die in Rotterdam werkzaam zijn, in het bijzonder op sociaal, cultureel, sport of ander maatschappelijk terrein. Volkskracht betracht strikte onzijdigheid ten aanzien van godsdienstige of politieke richting.


Aanvraag door onderwijsinstelling, stichting, vereniging.

Deltaport Donatiefonds

www.deltaportdonatiefonds.nl


Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.


Aanvraag door iedereen.

Het Dekkers-Fonds

www.dekkersfonds.nl


Het Dekkers-Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Voor iedereen met een inkomen onder modaal die in financiële nood zit.


Alleen hulpverlenenden instanties kunnen een aanvraag indienen .

De Haëlla Stichting

www.haella.nl


De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen.


Aanvraag door stichtingen maar ook door groepjes van minimaal 5 mensen die ondersteuning aan een groep mensen willen geven. 

Jacob van Heusden


Doel van het fonds is het ondersteunen van individuen en gezinnen die niet in staat zijn noodzakelijke uitgaven en voorzieningen te betalen. Het gaat om situaties waarin de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in afdoende mate voorzien.


Aanvraag door een hulpverlener / maatschappelijk werker van een officiële hulpverlenende instantie kan subsidie aanvragen. 

Burkens-Stichting


Het doel van de stichting is het verstrekken van financiele steun aan personen die in financiëel moeilijke omstandigheden verkeren en voor wie, dan wel met groot bezwaar, geen beroep kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen of op instellingen werkzaam op sociaal charitatief terrein.


Aanvraag door personen die via maatschappelijke instellingen de stichting om hulp hebben gevraagd.

Kinderpostzegels

www.kinderpostzegels.nl


Projecten in Nederland, die kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen bieden voor een betere toekomst. Het Vakantiefonds van Kinderpostzegels draagt bij aan vakantiekampen en werkweken voor kinderen uit het speciaal onderwijs of voor asielzoekers- en vluchtelingenkinderen. 


Organisaties die zich inzetten voor kinderen, ZMLK- en ZMOK-onderwijs, doven/slechthorenden- blinden en slechtzienden onderwijs, Mytyl- en Tyltylonderwijs en scholen voor onderwijs aan langdurig zieke kinderen.

VSBfonds

www.vsbfonds.nl


VSBfonds steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.

Subsidie Gemeente Rotterdam

www.rotterdam.nl


Subsidie armoedebeleid en schulddienstverlening aanvragen bij de gemeente Rotterdam. Deze pot is leeg voor 2022.


Deze subsidie is voor initiatieven die hulp bieden aan Rotterdammers met weinig geld en/of schulden.

Het doel is dat Rotterdammers met weinig geld en/of schulden weer zelfstandig aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding


Dit Fonds wil kinderen , maar ook volwassenen die niet sporten door geldgebrek of anderzins, door middel van subsidies, inspireren om wel te sporten danwel reeds bestaande of nieuwe projecten op sportief gebied bij o.m sportverenigingen of dansverenigingen ed  financieel ondersteunen.


Aanvraag door

onderwijsinstelling of stichting

Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam


De stichting heeft tot doel het bevorderen van projecten van rechtspersonen en vrijwilligersorganisaties in de maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg, eerstelijnszorg, Uitzondering van kinderopvang, koepelorganisaties, voedselhulp en Godsdienstige activiteiten van kerkelijke organisaties.


Aanvraag door kerk, stichting of vereniging.

Stichting Pape-Fonds

www.papefonds.nl


Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland. 


Aanvraag door professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling. 

Couleur Locale


Gemeentelijke subsidie.

U kunt subsidie aanvragen voor welzijnsactiviteiten in een van de gebieden in Rotterdam.


De welzijnsactiviteiten leveren een bijdrage aan:

  • (vroeg)signaleren en preventie
  • het aanmoedigen van de eigen kracht van bewoners
  • activering en participatie
  • dienstverlening en ondersteuning

Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting

www.reekversteeghstichting.nl


Dirk Jan & Kitty Reek-Versteegh Stichting: financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

- gehandicaptenzorg

- gehandicaptensport

- aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten


Aanvraag door professionele hulpverlener, zie website.

Sint Laurensfonds

www.sintlaurensfonds.nl


Steun voor de meest kwetsbaren

Al meer dan 365 jaar ondersteunen wij projecten in Rotterdam gericht op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen. Ook jouw project kan in aanmerking komen voor een bijdrage van Sint Laurensfonds.

FBNR

www.fbnr.nl


Acute problemen vragen om een snelle aanpak. Fonds Bijzondere Noden Rotterdam handelt daarom snel bij acute financiële noodsituaties, waar mogelijk binnen 24 uur. Aanvragen voor noodhulp lopen altijd via een hulpverlener. Een gift van het FBNR wordt overgemaakt aan de organisatie die de aanvraag heeft gedaan. De hulpverlener zorgt ervoor dat het geld wordt uitgegeven aan het beoogde doel.

Rabobank Rotterdamfonds


Jongeren: Rotterdam is een stad met een relatief jonge bevolking. Dat schept kansen, maar met het hoge aantal drop-outs ook bedreigingen. Jongeren opleiden en integreren is van groot belang uit oogpunt van welvaart en welzijn in de stad. Initiatieven van buurtverengingen, scholen en gemeentelijke instanties verdienen steun.

Voor gebouwen en materialen.


Aanvraag door stichting/vereniging

Stichting Armoedefonds

www.armoedefonds.nl


ARMOEDEFONDS HELPT

Stichting Armoedefonds ondersteunt lokale organisaties en initiatieven die zich bezig houden met directe armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede. Heeft uw organisatie behoefte aan steun voor een activiteit of nieuw project? Misschien kan Stichting Armoedefonds u helpen.


Start u binnenkort een fondsenwervende actie, misschien kan  hetArmoedefonds uw opbrengst verdubbelen. (Lees hier verder)

Stichting Nelissen-Smit Fonds


De stichting stelt zich ten doel:
a. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan instellingen met culturele, historische, charitatieve of andere algemeen nut beogende doelstelling


b. het verlenen van materiële en immateriële bijstand en steun aan personen ter bestrijding van buitengewone kosten van studie, ziekte of andere oorzaken waardoor de betreffende persoon dan wel zijn gezinsleden behoefte hebben aan een dergelijke ondersteuning.

Stichting-het-heilige-geest-huis


Hulpverlening aan armlastige en hulpbehoevende ouderen in Rotterdam en omgeving, bij voorkeur mannen van 55 jaar en ouder.


Aanvraag door hulpverlener, stichting, individuen, gezinnen.