Juridische zaken en incasso (gratis)

Advocatenkollektief

www.advokatenkollektief.com


In een persoonlijk gesprek leggen wij u graag uit wat in uw situatie de mogelijkheden, risico’s en financiële consequenties zijn. Daarna beslist u samen met ons welke stappen we voor u gaan zetten. U wordt vakkundig en efficiënt bijgestaan.


Gratis inloopspreekuur
Elke vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur kunt u terecht op ons kantoor voor het gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens een gesprek van maximaal 15 minuten met een advocaat, kunt u kort uw situatie voorleggen. De advocaat zal u informeren over de mogelijke vervolgstappen en de financiële consequenties.


Advokatenkollektief Rotterdam

Crooswijksesingel 34

3034 CJ Rotterdam


info@akrotterdam.nl

010 - 465 09 66

Thuis in West

www.thuisinwest.nl


Heb je juridische bijstand nodig? Maar weet je niet waar je die kunt aanvragen?


Bel voor een afspraak naar het juridisch spreekuur: 06  - 18 96 85 21.


Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam


info@thuisinwest.nl

Sociale Raadslieden 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/sociaal-raadslieden


Juridische ondersteuning, afspraak maken via de Vraag Wijzer of het contactformulier op de website.


Sociale Raadslieden Rotterdam

14 010

Notaristelefoon

www.notaris.nl


Voor meer informatie over een levenstestament of volmacht en wie u vraagt om uw belangen te behartigen, kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 14.00 uur bellen met de Notaristelefoon (€0,80 per minuut).


Notaristelefoon

0900 - 346 93 93

Fair Incasso

www.faircasso.nl


Geen mens en situatie is hetzelfde en daarom zijn er ook verschillende oplossingen mogelijk. Wanneer u de betaalachterstand niet in één keer kunt betalen dan is het mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. We zijn erg flexibel en zoeken graag samen met u naar een oplossing die op de lange termijn werkt.

Zorgvrijstaat

www.zorgvrijstaat.nl


Juridisch spreekuur voor hulp-, zorg- en juridische vragen.


Elke donderdag van 12.00 - 13.30 uur. 


Buurtatelier

Zwaerdecroonstraat 62a

3021 WX Rotterdam

Juridisch Loket

www.juridischloket.nl


Gratis persoonlijk juridisch advies.


0900-8020 € 0,10 p/minuut


Bel maandag t/m donderdag 09.00 – 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur.
Op vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.

Rechtswinkel Rotterdam

www.rechtswinkelrotterdam.nl


De Stichting Rechtswinkel Rotterdam geeft gratis telefonisch juridisch advies op verschillende rechtsgebieden.


010 - 413 00 90
Staat uw organisatie niet vermeld?

Neem contact met ons op!

Juridische Zaken Delfshaven


Ondersteuning bij juridische kwesties voor, onder andere, vluchtelingen en asielzoekers. Maandag t/m vrijdag 09.00 - 14.00 uur. Alleen op afspraak.


Huis van de Wijk Post West Tidemanstraat 80

3022 SM Rotterdam

010 - 268 03 08

Juridisch loket

www.juridischloket.nl


Onder deze tweede link vindt u informatie over schulden, incasso, betalingsachterstanden, deurwaarders en beslaglegging.

Kinder- en Jongeren Rechtswinkel

www.rotterdam.kjrw.eu


Ben jij onder de 23 jaar en zit je met een vraag of probleem? Wij, als medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam (KJRW), weten alles over jouw rechten en plichten en luisteren graag naar jouw verhaal. Wij komen op voor jouw rechten en kunnen je ook helpen met het schrijven van een brief aan bijvoorbeeld jouw werkgever, jouw ouders of de rechter. Deze hulp is gratis en alles wat je ons vertelt blijft geheim. 

Advocatenspreekuur


Advocatenspreekuur woensdag en vrijdag 9.00 - 17.00 uur.


Huis van de wijk Pier 80

Rösener Manzstraat 80

3026 TV Rotterdam


010 - 302 08 40


Creditexpo

www.creditexpo.nl


Ons doel is om een incassomaatschappij te realiseren waar alle dienstverleners zich bewust zijn van hun maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid en waar het voorkomen en/of beperken van onnodige of ongeoorloofde kosten voorop staat.