Beste professional,


In onze zoektocht naar de beste ondersteuning en tips voor bewoners van Rotterdam, kwamen wij goede onderzoeken tegen. Deze willen wij op deze pagina graag met jullie, de professionals, delen.


Zijn er belangrijke documenten of inzichten die je aan collega's door wilt geven? Laat het ons weten dan plaatsen wij de link naar deze documenten.

Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2017


Feiten & cijfers: leefomstandigheden van kinderen met een migratieachtergrond


Het databoek van Kinderen in Tel (KIT) brengt al jaren de leefomstandigheden van kinderen onder de 18 in Nederland in beeld. Voor KIS zijn deze cijfers nu uitgesplitst naar de migratieachtergrond van kinderen en jongeren.


Het rapport belicht vier thema’s: armoede, eenoudergezinnen, werkloosheid en jeugdzorg. Opvallend is dat kinderen onder de 18 met een migratieachtergrond bijna zes keer zo vaak opgroeien in armoede als kinderen met een Nederlandse achtergrond. 

In de bijstand

www.joelbatenburg.com


Joël Batenburg – journalist en Rotterdammer – zat aan tafel bij de motiveringsgesprekken met bewoners die in de bijstand zitten.


Bijstandsgerechtigden vertellen hun verhaal. Wat weerhoudt hen om aan de slag te gaan? Is een uitkering lekker makkelijk? Hoe voelt het om loser te worden genoemd of dromen ze nog ergens van? Vandaar dit boekje. Voor iedereen met een mening over ‘uitkeringstrekkers’.


Het E-boek is te downloaden via bovengenoemde link.

Keer de kansen (Belgische brochure)

issuu.com


Praktische tips voor organisaties en hulpverleners die werken met kinderen uit gezinnen in kansarmoede.

Lezen ≠ Begrijpen


Onderzoek naar leesvaardigheid
onder mensen met financiële problemen.


Pdf is te downloaden via de link.

Nieuws

Movisie

www.movisie.nl


Verslag online leersessie nieuwe armoede 8 juli 2020.

Door de coronacrisis en de verwachte financiële gevolgen is de verwachting dat er nieuwe groepen mensen ontstaan die met armoede en schulden te maken krijgen. Mensen die eerder zichzelf konden redden, kunnen het hoofd nu niet meer boven water houden.CPB/SCP Kansrijk Armoedebeleid

www.cpb.nl


Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen.

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. 


Op de website is de volledige publicatie te downloaden. Zie ook het filmpje hiernaast.

NIBUD - Huishoudens niet voorbereid op crisis

www.nibud.nl


Download hier het rapport:

Coronacrisis: financiële gevolgen voor
huishoudens.


Download hier de pdf:

COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland
Onderzoek en oplossingsrichtingen voor een gezamenlijk actieplan.

Het Witte Bos, 2018


https://vimeo.com/260265044


Een prachtig filmpje over de beleving van kinderen die opgroeien in armoede!


In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen in armoede op. Toch horen we niet vaak hoe het voelt om arm te zijn. Want het woord ‘armoede’ lijkt altijd over de ander te gaan, en nooit over jezelf.

SCHULDIG

www.human.nl


'Een magistrale serie over armoede' - NRC over Schuldig.


Schuldig, een unieke documentaireserie over bewoners die het hoofd maar moeilijk boven water kunnen houden.  Over hoop, wanhoop en veerkracht in een buurt verbonden door schulden. 


De serie van zes afleveringen is hier online terug te kijken.

Tarieven bewindvoering, mentorschap en curatele 2021 (bron: Staatscourant)


Download hier als pdf.

Kredietbank Rotterdam:
Het blijft balanceren


Hoe gaat het anno 2019 met de toegang
tot de schuldhulpverlening in Rotterdam?

Een onderzoek van de
gemeentelijke ombudsman

Bewust lenen bij studenten bevorderen


Kunnen we studenten activeren om hun leenbedrag te heroverwegen? (NIBUD)


Pdf is te downloaden via deze link.

Reset Rotterdam


Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers
Cluster Maatschappelijke
ontwikkeling, maart 2019


Pdf is te downloaden via deze link

Platform 31, januari 2017


Mobility Mentoring®


Mensen die in armoede leven of schulden hebben en daar niet snel uitkomen, krijgen al gauw het verwijt dat ze onverstandig zijn. Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien waarom: chronische stress door schulden en armoede, verandert de ‘bedrading’ van het brein van mensen. Dat beïnvloedt het geheugen negatief en maakt dat mensen geen overzicht kunnen krijgen en niet goed meer in staat zijn om doelgericht en probleemoplossend te handelen.

Preventief op maat, januari 2020

Kinderen in armoede zien

https://preventiefopmaat.nl/kinderen-in-armoede-zien/


Delen van kennis in de Toolkit van Kinderen in Armoede Zien, opgroeien en opvoeden in armoede.

Download gratis via de website.

Uit de knoop


De Rotterdamse aanpak van armoede
Cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling, april 2019

Dwangakkoord


Dwangakkoord vaker mogelijk dan u denkt.


Armoede en sociale uitsluiting 2019


Centraal Bureau voor de Statistieken

Te downloaden als pdf via de link.

Toegekende subsidies Armoede en Schulden

www.rijksoverheid.nl


Een publicatie van de Rijksoverheid met toegekende subsidies Armoede en Schulden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ZonMw 2019-2023


www.zonmw.nl


Programma: Schulden en armoede

Drie thema’s

  • Leven in armoede en sociale uitsluiting

  • Verborgen armoede bij diverse groepen

  • Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies.

Deze projecten en onderzoeksresultaten kunt u inzien op de website.

Factsheet-Armoede-en-schulden 2019


Platform31, te downloaden als pdf.

LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN KINDEREN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND

Feiten en cijfers 2017, te downloaden als pdf.

Schulden en werk

Deelrapport I:

Bijstandsgerechtigden met schulden


Schulden en werk

Deelrapport II
Werknemers met schulden


2 onderzoeken uitgevoerd door Panteia.

Te downloaden als pdf via de linken.

StadsGidsSchulden010


Stadgids Schulden 010

Een online magazine voor bewoners van Charlois, Delfshaven en Feijenoord.

3 Werkwijzers van de Hogeschool Utrecht 2016


Werkwijze 1: Gedrag

Werkwijze 2: Gesprekken

Werkwijze 3: Voorzieningen

Modiaal Kompas SDG

www.sdgnederland.nl


17 doelen voor 2030

De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. SDG Nederland is het netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Download op de website de SDG pictogrammen voor uw organisatie.

De eindjes aan elkaar knopen

Platform 31


Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk.

In een jaar tijd is de handreiking een standaardwerk geworden in de dagelijkse ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. 


Movisie, maart 2020


Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden  (het onderzoek)


In het dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden' beschrijven we welke werkzame elementen professionals kunnen inzetten om personen te ondersteunen die te maken hebben met financiële problemen.

De Nederlandsche Bank, 27-1-2020

Deel Nederlandse gezinnen financieel kwetsbaar bij tegenspoed


Een deel van de Nederlandse bevolking kan zich financieel weinig tegenslag veroorloven. Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om €2000 op te brengen in het geval van een financiële noodzaak.