Dak- en Thuislozen en Bankslapers

NIEUWS

Sociale Vraagstukken

https://www.socialevraagstukken.nl


Dakloosheid van vrouwen blijft onderbelicht


Het CBS telde in 2019 bijna 40.000 dak- en thuislozen, van wie 11 procent – 4400 – vrouw. Dakloosheid lijkt dus vooral een probleem van mannen. Maar: door de huidige benadering, zowel wat betreft definiëring als aanpak en preventie, blijft de situatie van dak- en thuisloze vrouwen onderbelicht. We zijn toe aan een meer gender-sensitieve benadering.

Nieuws Rijksoverheid


10.000 woonplekken extra voor dak- en thuisloze mensen.


Het kabinet streeft ernaar samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen voor uiterlijk 1 januari 2022 10.000 extra woonplekken mét de benodigde begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen.


Eerder werd al bekend dat er €200 miljoen beschikbaar is voor de begeleiding van dak- en thuisloze mensen. 

Vers Beton

www.versbeton.nl


Dakloosheid onder Rotterdamse jongeren neemt toe, maar niemand weet precies waarom.


Steeds meer jongeren in Rotterdam raakten de afgelopen jaren dakloos. Vers Beton en OPEN Rotterdam starten daarom in samenwerking met onderzoeksplatform Argos een onderzoek: waar gaat het mis?

Nieuws Rijksoverheid


Meer woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen.

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 (75 miljoen) en 2021 (125 miljoen). Aanleiding is de verdubbeling van het aantal dak- en thuislozen sinds 2009, die bleek uit de CBS-cijfers van afgelopen zomer. De aanpak, waarin gemeenten woningcorporaties, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders samenwerken, zal zich met name richten op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding voor deze doelgroep.

Leger des Heils

www.legerdesheils.nl


Van de Straat

NACHTOPVANG VOOR DAK- EN THUISLOZE MENSEN

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij Van de Straat voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.

Je hoeft je voor Van de Straat niet aan te melden. Je kunt binnenlopen bij onze nachtopvang. Je vindt Van de Straat via de politie en via de sociale dienst.


William Booth-huis

Dunantstraat 44
3024 BD Rotterdam

T 010 - 244 91 26


De Steiger

Bredestraat 13
3011 RB Rotterdam

T 010 - 240 03 60


De Meerpaal

Carnissesingel 4
3084 NA Rotterdam

T 010 - 293 01 06


Het Roer

Carnissesingel 6
3084 NA Rotterdam

Woonnet Rijnmond

www.woonnetrijnmond.nl


Met een urgentieverklaring heeft u voorrang op de andere woningzoekenden.

Urgentie is voor noodgevallen. Een woningzoekende met urgentie wordt snel aan een andere woning geholpen in de stadsregio Rotterdam. 


Om urgentie te krijgen, moet er echt sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet om bijvoorbeeld een echtscheiding, leukere buurt of te kleine woning. Maar om bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen, huiselijk geweld, plotselinge inkomstendaling of bedreiging waardoor u niet langer in de huidige zelfstandige woning kunt blijven.


Aanvraagformulier via dezewebsite: www.suwr.nl

Soepbus Leger des Heils

www.legerdesheils.nl


De soepbus van het MCR is iedere maandag- en woensdagavond te vinden bij de bushalte van winkelcentrum Zuidplein en de openbare bibliotheek (Blaak).  

Basis Bankrekening

www.basisbankrekening.nl


Zonder betaalrekening kunt u geen inkomsten als loon, pensioen, uitkering en/of toeslagen ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet pinnen bij verkooppunten en geen rekeningen betalen. Kortom, zonder betaalrekening is het onmogelijk om aan het hedendaagse betalingsverkeer deel te nemen.


Een basisbankrekening is een betaalrekening waar iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Het is een betaalrekening voor iedereen.


Diverse organisaties kunnen u begeleiden bij het aanvragen van een basisbankrekening, zie de website

Kostendelersnorm in de bijstand

www.rijksoverheid.nl


De kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw bijstandsuitkering daarop aanpast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm.

Miracle Messages

www.miraclemessages.org


Amerikaanse website

Everyone is someone’s somebody.


D.m.v. filmpjes proberen zij daklozen weer in contact te brengen met hun familie.

Gemeente: Dak- of Thuisloos

www.rotterdam.nl/wonen-leven/dak-of-thuisloos


Bent u (bijna) dak- of thuisloos? Dan kunt u terecht bij de gemeente. 

Ook wanneer u psychische en/of andere problemen heeft. U kunt hier lezen wat de gemeente voor u kan betekenen.


U wilt (weer) zelfstandig wonen. Maar u heeft problemen met uw inkomen, huishouden of sociale contacten. Kan niemand in uw omgeving u helpen? Dan kunt u bij de gemeente aankloppen.

De Pauluskerk

www.pauluskerkrotterdam.nl


Medisch spreekuur

Heb je medische hulp nodig maar ben je niet verzekerd bijvoorbeeld omdat je niet over geldige verblijfspapieren beschikt? Heb je geen geld om naar een dokter te gaan? Dan kun je gebruik maken van de medische dienst in de Pauluskerk.


De medische zorg in de Pauluskerk is bestemd voor mensen die om diverse redenen problemen ondervinden bij de toegang tot de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige.


De artsen zien mensen uitsluitend op afspraak tel. (010) 413 56 00. U kunt een afspraak maken op maandag en donderdag tussen 9:30 u – 10:30 u. Voor uitslagen kunt u bellen op maandag en donderdag tussen 12.00 u -13.00 u.


Maatschappelijk spreekuur

Het maatschappelijk werk helpt bij alle acute vragen. Bijvoorbeeld als een uitkering niet lukt, of als u schuldsanering nodig hebt. We helpen ook in het contact met gemeente of zorg- en hulporganisaties of bijvoorbeeld met juridische bijstand. We zien mensen alleen op afspraak. Wilt u een afspraak maken, gaat u dan naar  de mensen van de welkomstbalie van de Pauluskerk.


Mirjam Hoeksema, elke dinsdag en donderdag van 9.30 tot 15.00 uur.


Juridisch spreekuur

Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur is advocaat Mr. P.J. de Bruin aanwezig voor al uw juridische vragen. U hoeft geen afspraak tem maken. Dit betreft een inloop spreekuur.


Eethuis

Iedere week van maandag tot en met vrijdag 17.00 – 18.30 uur kan je in de Pauluskerk terecht voor een gezamenlijke, goede maaltijd voor € 1,-. Bestemd voor een ieder die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken.

De deuren gaan open om 17.00 uur: gaarne op tijd aanwezig, we beginnen samen!

Stichting Ontmoeting

www.ontmoeting.org


Stichting Ontmoeting biedt steun en hulp aan kwetsbare mensen met financiële, psychische en sociale problemen. Voornamelijk voor dak- en thuislozen.


Stichting Ontmoeting

Borselaarstraat 63

3081 RC Rotterdam

De Goede Herder

www.degoedeherder.org


We delen sinds 1996 2x per week warme maaltijden, kleding, schoenen en eventueel ook slaapzakken en tenten uit aan dak- en thuislozen en verslaafden of mensen die in een sociaal isolement zitten en gewoon voor een praatje, een luisterend oor of voor de gezelligheid langs komen. 

Zonaluma

www.zonaluma.nl/Daklozen


Fotograaf Peter van Beek portretteerde in co-creatie met Thamar Kemperman, programma-coördinator Kunst en Cultuur, en studenten Social Work van de Hogeschool Rotterdam bezoekers van de Pauluskerk. Mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Zij hebben geen sociale rechten en mogen bijvoorbeeld niet werken, of zich voor een woning inschrijven. Door alles wat zij hebben meegemaakt, dragen zij echter een schat aan wijsheid, levenservaring en veerkracht met zich mee.

Centraal Onthaal - Volwassenen

www.rotterdam.nl/locaties/centraal-onthaal-volwassenen


Wanneer u dakloos en ouder dan 23 jaar bent, kunt u zich melden bij Centraal Onthaal van de gemeente Rotterdam.

Als u langskomt kijken de medewerkers samen met u wat de beste oplossing is.


Ben je jonger dan 18 jaar en word je dakloos of dreig je dakloos te worden, dan helpt het wijkteam. Je kunt je daar aanmelden via een schoolmaatschappelijk werker of je huisarts.

ROSA

www.rosarotterdam.nl


Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking


Een website met veel informatie, het laatste nieuws en een goede nieuwsbrief.

Dak- en thuislozen en de bijstand


Welke regels gelden er voor dak- en thuislozen in de bijstand?

Om recht te hebben op bijstand heeft u als dak- en thuisloze een briefadres nodig. Deze kunt u aanvragen.


Thuisloos en bijstand

Heeft u als thuisloze wel een briefadres of krijgt u tijdelijke (maatschappelijke) opvang? Dan kunt u bijstand aanvragen in uw eigen gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie over bijstand krijgen.

Dakloos en bijstand

Bent u dakloos en wilt u bijstand aanvragen? Dan heeft u een briefadres nodig. Hiervoor kunt u terecht bij een aantal gemeenten. Dit zijn centrumgemeenten. 

U bent dakloos als:

  • u geen adres heeft, en
  • u geen postadres (briefadres) heeft, en
  • tijdelijke (maatschappelijke) opvang niet mogelijk is voor u.

Een centrumgemeente kan u ook vertellen wat de voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Straatadvocaten - Basisberaad

www.basisberaad.nl


De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. Ze proberen te voorkomen dat iemand dakloos wordt, dan wel de dakloosheid zo snel mogelijk te beëindigen. De straatadvocaten zijn rechtstreeks te bereiken, en hun dienstverlening is gratis. 

Netwerk Dak

www.netwerkdak.nl


De 110 bij Netwerk DAK aangesloten organisaties – met in totaal 150 inloophuizen – hebben allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en een open dialogische houding.


Veel informatie en ondersteuning dak- en thuislozen.

Platform Dak- en Thuislozen

www.informatie-daklozen.jouwweb.nl


Nederlandse 1ste platform voor de dak- & thuislozen in NL.


Heel veel informatie voor dak- en thuislozen.

Zwerfjongeren

www.zwerfjongeren.nl


Dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Met en voor jongeren activeren wij overheden, ambtenaren, politiek en organisaties om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. Dat levert winst voor iedereen.

Tour door Utrecht verzorgt door daklozen

www.izi.travel/de


Een tour door Utrecht met verhalen van Daklozen in de Domstad.

Centraal Onthaal -Jongerenloket


Centraal Onthaal Jongeren: dak- of thuisloze jongeren kunnen langskomen bij het inloopspreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. Ben je acuut dakloos en heb je vanavond geen slaapplek? Dan ben je ook welkom na het inloopspreekuur, tussen 13.00 en 16.30 uur. Je kunt ook bellen voor meer informatie naar 010 - 267 13 00 of mailen naar teamcojwmomo@rotterdam.nl.

NSG Nederlandse Straatdokters Groep

www.straatdokter.nl


De Nederlandse Straatdokters Groep (NSG)


Een aantal van de doelen:

Optreden als aanspreekpunt, vraagbaak en adviseur voor sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen.


Stimuleren van aandacht voor dak- en thuislozen.


Bundeling van krachten in geval politieke aandacht nodig is.


Onverzekerde patiënten

De zorg voor onverzekerde patiënten komt weliswaar voor vergoeding in aanmerking, maar de regels zijn te ingewikkeld en bovendien slecht bekend. Daarom hebben de verenigde Straatdokters een protocol opgesteld
dat zorgprofessionals en andere betrokkenen duidelijkheid en houvast kan bieden.


Downloaden als pdf.

 

Straattandarts

www.straattandarts010.nl


Didi Wittekoek heeft iedere donderdagmiddag spreekuur heeft in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, waarbij zij daklozen behandelt die worden aangemeld door het CVB (“sociale zaken“). 


Pijnklachten van het gebit behoren tot de top 3 meest voorkomende lichamelijke problemen bij dak- en thuislozen.

Kwadraad

www.kwadraad.nl


Hoe kan ik huisuitzetting voorkomen?

Heb je een dagvaarding gekregen van de deurwaarder om te verschijnen voor de kantonrechter? De kantonrechter kan besluiten om de huurovereenkomst te ontbinden, waarna je je huis kunt worden uitgezet. De kantonrechter kan ook beslag laten leggen op je salaris of uitkering, op de inboedel van je huis of op je huurtoeslag. Een procedure bij de kantonrechter betekent bovendien extra kosten, die je zelf moet betalen. Probeer het dus niet zo ver te laten komen.

Mara Projecten

www.maraprojecten.nl


OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. Samen met hen ondernemen de zwerfjongeren allerlei sportieve en culturele activiteiten. Door samen dingen te doen, ontstaan er contacten waar  de jongeren op terug kunnen vallen. Contacten met mensen van buiten het hulpverleningscircuit en de straat zijn belangrijk om een nieuwe start te maken. Iedere week is er een activiteiten: de ene week een lunch en de andere week een culturele, sportieve of recreatieve activiteit.

Leger des Heils, Buurtsteunpunt Delfshaven

Spanjaardstraat 11

3025 TG Rotterdam


Gratis haar knippen: elke dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur.


Maarten Tanis

m.tanis@legerdesheils.nl

010 - 425 02 55