Belastingen

Belastingwinkel

www.belastingwinkelrotterdam.nl


De SBR stelt zich ten doel min- en onvermogenden op een onafhankelijke en objectieve wijze te helpen met hun fiscale problemen. Deze hulp varieert van het doen van aangifte inkomstenbelasting tot het maken van bezwaar.


Adressen:

Het Lage Land

Bramanteplein 2, 3066 BH Rotterdam-Centrum


Middelland- Wijkgebouw Post West, Tidemanstraat 80,

3022 SM Rotterdam


Wijkaccommodatie Klooster Oude Noorden | wijkcentrum Rotterdam Oude Noorden

Ruivenstraat 81,

3036 DD Rotterdam


Zuid

Texelsestraat 18,

3083 PW Rotterdam


Bibliotheek Rotterdam

www.bibliotheek.rotterdam.nl


In de vestigingen van de Bibliotheek Rotterdam kun je op afspraak terecht voor advies of hulp bij het invullen van de belastingaangifte.


Locaties:

Centrale Bibliotheek

Bibliotheek Hoogvliet

Bibliotheek IJsselmonde

Bibliotheek Ommoord

KBO-PCOB

www.kbo-pcob.nl


Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller van KBO-PCOB. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, aan huis.

Caribische Belastingwinkel

www.caribischebelastingwinkel.nl


Voor veel mensen is het invullen van het inkomstenbelastingformulier een lastige klus. Wij willen tijdens de Caribische HUBA week gratis hulp bieden bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting!

Belastingdienst

www.belastingdienst.nl


Vragen over belastingen en toeslagen? Bel de belastingtelefoon! Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.


Belastingdienst

0800 - 0543

Beroep tegen een uitspraak Belastingen


Tegen verschillende beslissingen van de directeur Belastingen is beroep mogelijk. Zo kunt u tegen de uitspraak op een bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam.

Betalingsregeling gemeentelijke belastingschuld


Wilt u een gemeentelijke belastingschuld in termijnen betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2023


Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet een kind bij de gemeente staan ingeschreven op uw woonadres. U kunt deze korting aanvragen via een voorlopige aanslag, of als u aangifte inkomstenbelasting doet.Belastingvrij schenken 2023

www.belastingdienst.nl


In 2023:

Mag u € 2.418 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.

Ouders mogen € 6.035 belastingvrij schenken aan hun kind.

Kinderbijslag

www.svb.nl


De bedragen per 1 juli 2023: Wij betalen uw kinderbijslag na afloop van het kwartaal.

Bedrag per kind per kwartaal:

0 t/m 5 jaar € 261,70

6 t/m 11 jaar € 317,77

12 t/m 17 jaar € 373,85

Aanvragen DigiD

www.digid.nl


Hier kunt u een DigiD aanvragen.

Wijzer in geldzaken

www.wijzeringeldzaken.nl


Met de aangiftehulp helpen we je op weg met je belastingaangifte. Vul een paar eenvoudige vragen in en je krijgt een overzicht waar je aan moet denken als je aangifte gaat doen.

Inkomstenbelasting


Mogelijk kan iemand na afloop van het kalenderjaar teruggave krijgen van betaalde inkomstenbelasting. Bijv. als iemand een deel v.e. jaar geen inkomen had waarover loonbelasting betaald is; van meer dan 1 werkgever of uitkeringsinstantie een inkomen had; teveel loon en/of uitkering ontving en die schuld aflost in een kalenderjaar nadat de schuld is ontstaan; geen aangifte deed en de belastingdienst heeft ambtshalve een aanslag opgelegd; aftrekposten heeft (giften, specifieke zorgkosten, scholingsuitgaven etc. etc.); recht heeft op bepaalde heffingskortingen en die niet of te weinig kreeg in de vorm van een voorlopige teruggave; een bijbaantje heeft en er is belasting voor betrokkene betaald; of de partner in een bepaald jaar vertrok naar het buitenland en diegene had geen inkomen vanaf vertrek naar het buitenland; een ontslagvergoeding heeft gehad en er is daarop teveel belasting ingehouden. 

Algemene heffingskorting minstverdienende partner


Voor fiscale partners waarvan 1 van beiden geen of weinig inkomen heeft en de ander heeft voldoende belasting afgedragen.


Mensen die minimaal 6 maanden in het betreffende jaar elkaars fiscale partners zijn geweest, kunnen mogelijk een (voorlopige) teruggave krijgen van betaalde inkomstenbelasting.

Zorgtoeslag


Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Voor mensen vanaf 18 jaar. 

Huurtoeslag


Uw inkomen mag niet te hoog zijn

Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Uw huur mag in 2023 niet hoger zijn dan

808,06.

Zijn alle bewoners jonger dan 23 jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan € 452,20, behalve als u al een kind hebt dat bij u woont. Dan mag de huur toch € 808.06 zijn.

Kinderopvangtoeslag


Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten die u maakt voor de (geregistreerde) opvang.

Zie voor de voorwaarden en meer info voor 2023 bovenstaande link.

Kindgebonden budget


Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een van de  toeslagen? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

www.toeslagen.nl


Uitleg over alle toeslagen en linken naar de diverse toeslagen.

Recht op toeslag?

www.berekenuwrecht.nibud.nl


Bereken welke toeslagen u recht op heeft. (NIBUD)