De cijfers van de eerste 7 gebieden staan op deze pagina, de andere 7 gebieden volgen zo snel mogelijk!

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Charlois blijkt dat bijna 63,6% van de mensen met een laag inkomen rond moet zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Charlois te downloaden.

De cijfers per gebied

Om deze website te realiseren hebben wij, i.s.m.  de Hogeschool Rotterdam, 32 studenten onderzoek uit laten voeren in de wijken van Rotterdam. Hieruit bleek dat bewoners vooral aangaven niet te weten waar ze terecht kunnen voor hulp op het gebied van financiën.


Gijs Biesbroek, adviseur van Stichting Mens Centraal, heeft de cijfers armoede per gebied in Rotterdam op rij gezet. De enorme behoefte aan ondersteuning en het grote aantal kinderen die in armoede opgroeit, werd onze motivatie om deze website op te zetten.


Wij hebben de algemene informatie voor alle Rotterdammers eerst vermeld en zijn langzaam maar zeker de gerichte informatie per gebied aan het toevoegen. 

Samen met alle geweldige organisaties in de wijken hopen wij het verschil te maken! 

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Delfshaven blijkt dat bijna 61,3% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Delfshaven te downloaden.

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in IJsselmonde blijkt dat bijna 54,9% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van IJsselmonde te downloaden.

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Pernis blijkt dat bijna 36% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Pernis te downloaden.

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Feijenoord blijkt dat bijna 62,9% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Feijenoord te downloaden.

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Hoogvliet blijkt dat bijna 46,4% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Hoogvliet te downloaden.

Uit onderzoeken naar inkomenhoogtes en armoede in Rozenburg blijkt dat bijna 36% van de mensen met een laag inkomen rond moeten zien te komen. 

Meer lezen over de onderzoeken? Klik op de afbeelding om de pdf met de cijfers van Rozenburg te downloaden.

Sociaal en Cultureel Planbureau

www.digitaal.scp.nl


Armoede in kaart 2019 is een digitale publicatie, opgebouwd uit diverse zelfstandig te lezen pagina’s. Iedere pagina geeft antwoord op een onderzoeksvraag, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?

Gezondheid in het sociale domein

www.gezondheidinsociaaldomein.nl


Vergelijking cijfers gezondheid Rotterdam t.o.v. het gemiddelde van de rest van Nederland.

Centraal Bureau voor de Statistieken

www.cbs.nl


In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal.

Waar staat je gemeente?

www.waarstaatjegemeente.nl


Vergelijking cijfers Armoede Rotterdam t.o.v. het gemiddelde van de rest van Nederland.